Франција во Европа

  • Денот на Европа

    Амбасадорите на земјите членки на Европската унија зборуваат по повод 70-годишнината од Декларацијата на Шуман.

    lire plus

  • Донаторска конференција

    Под покровителство на Светската здравствена организација, Франција започна меѓународна соработка на 24 април за забрзување на развојот, производството и правичната распределба на третманите за „Ковид-19“.

    lire plus

hautdepage