Профил на Франција

 • Општи карактеристики

  Општи карактеристики
  Фото : Ф. де Ла Мур / МНР
  Село во Брегот на Армор во областа Бретања
  Површина
  550 000 км2
  Најширока земја во Западна Европа (речиси една петтина од површината на Европската унија), располага со широка морска (...)

  lire plus

 • Француски институции

  lire plus

 • Население и општество

  lire plus

 • Надворешната политика

  Надворешната политика на Франција се базира на неколку фундаментални принципи : право на народите да одлучуваат сами за себе, почитување на човековите права и демократските принципи, почитување на правната држава и соработка помеѓу нациите. Во (...)

  lire plus

 • Економија

  lire plus

 • Единствена парична валута

  На 1ви јануари 2002 , еврото стана единствена парична валута за 300 илјади европејци од 15 земји на Европската унија (евро зона).
  1969 : на Самитот во Хаг, шест земји членки на Европската економска заедница си ја поставуваат за цел Европската (...)

  lire plus

 • Култура и разонода

  Во 2007 година, Министерството за култура располагаше со буџет од 3,2 милијарди евра. Средствата наменети за култура се зголемија на околу 12,6 милијарди евра, од кои половина ги овозможи државата, половина - локалните заедници. Француските (...)

  lire plus

 • Француските медиуми на Интернет

  Листата наведена подолу е неисцрпна ; истата ги претставува само главните медиуми кои се присутни на интернет мрежата.
  Државни дневни весници
  _
  Le Monde
  _
  Libération
  _
  Le Figaro
  _
  Les Echos
  _
  La Tribune
  _ (...)

  lire plus

hautdepage