70 vjet nga Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut [fr] [mk]

E miratuar në Paris, më 10 dhjetor 1948, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, ka krijuar themelin mbi të cilin janë ndërtuar të gjitha mekanizmat ndërkombëtarë për të drejtat e njeriut. Për Francën, ky 70-të vjetor është një mundësi e mirë, për të rikujtuar dhe theksuar se të drejtat e njeriut duhet të mbrohen dhe të përforcohen kudo në botë.

PNG

publie le 19/12/2018

hautdepage