Agjencia Franceze e Zhvillimit planifikon pjesëmarrje në Maqedoni [fr] [mk]

Të martën, më 24 prill, Dragan Tilev, këshilltar shtetëror dhe drejtor i kabinetit të zëvendëskryeministrit përgjegjës për Çështje Evropiane priti Dominik Oberg, përgjegjës për vendet e Ballkanit në Agjencinë Franceze për Zhvillim (AFD), i shoqëruar nga ambasadori i Francës.

Të martën, më 24 prill, Dragan Tilev, këshilltar shtetëror dhe drejtor i kabinetit të zëvendëskryeministrit përgjegjës për Çështje Evropiane, priti ambasadorin e Francës, i shoqëruar nga z. Fransua Lafon, ekspert teknik francez pranë Sekretariatit shtetëror për Çështje Evropiane dhe Dominik Oberg, përgjegjës për vendet e Ballkanit në Agjencinë Franceze për Zhvillim (AFD).

Gjatë këtij takimi, palët diskutuan mbi gjendjen ekonomike të Maqedonisë dhe nevojat e saj në drejtim të investimeve të huaja, për të ringjallur ekonominë e vendit, në funksion të pranimit të saj në BE.

publie le 08/05/2018

hautdepage