Ambasadori i ndau diploma zyrtarëve të doganës dhe policisë së Maqedonisë së Veriut [fr] [mk]

Fill pas trajnimit praktik, të realizuar nga dy ekspertë-trajnues francezë nga Drejtoria Kombëtare e inteligjencës dhe hetimeve doganore, ambasadori i ndau diploma zyrtarëve pjesëmarrës përkatës të doganës dhe policisë së Maqedonisë së Veriut.

Ky trajnim i mundësoi atyre të fitonin njohuri të reja, mbi teknikat më moderne për zbulimin dhe hetimin e veprave penale dhe kundërvajtjeve doganore.

publie le 02/06/2019

hautdepage