Амбасадорот им врачи дипломи на службениците од македонската Царина и Полиција [fr] [sq]

По практичната обука што ја реализираа двајцата француски експерти - обучувачи од Националната дирекција за разузнавање и царински истраги, амбасадорот им врачи дипломи на службениците од македонската Царина и Полиција коишто ја следеа истата.

Оваа обука им овозможи да стекнат нови знаења во врска со најсовремените технички средства и методи за разоткривање и констатирање на царински прекршоци и други казниви дела.

publie le 02/06/2019

hautdepage