Атентати во Париз. Информација за патници [fr]

Отворен е број за итна помош на семејствата и блиските: 0 800 40 60 05 (само од Франција)

Отворена е посебна телефонска линија за нашите државјани во странство: +33 (0)1 45 50 34 60.

Контрола на границите: Претседателот на Републиката одлучи веднаш да почне да се спроведува систематска контрола на влез на државната територија. Контролите ќе се вршат на премините : патни, железнички, поморски и воздушни.
Врските по воздушен и железнички пат се функционални.
Информирајте се на сајтот на Министерството за надворешни работи

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques/article/urgent-urgent-informations-aux-voyageurs

publie le 15/11/2015

hautdepage