Bashkëpunim policor kundër trafikut të drogës [fr] [mk]

Eksperti francez, Zhak Gombo, ofroi një trajnim në dobi të 18 anëtarëve të shërbimit të luftës kundër trafikut të mjeteve narkotike nga Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë.

Të enjten, më 18 tetor, pas trajnimit, u mbajt ceremonia e ndarjes së diplomave dhe çertifikatave nga ana e ambasadorit. Gjithashtu, në prani të zëvendësministrit për punë të brendshme, z. Agim Nuhiu dhe drejtorëve të byrosë, përgjegjëse për luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës, u prezantuan edhe tre raste të zbulimit të narkotikëve nga shërbimet përkatëse kompetente. Gjatë kësaj ngjarje, eksperti e dekoroi zëvendësministrin me Medaljen e Drejtorisë Qendrore të Policisë Kriminale dhe asaj gjyqësore.

publie le 22/10/2018

hautdepage