Bashkëpunimi me rrjetin Francë-Ballkan [fr] [mk]

Kryetarët e disa komunave të Maqedonisë morën pjesë në përgatitjen e takimeve të rrjetit (grupit) Francë- Ballkan, të planifikuara për në mesin e muajit mars.

Ace Kocevski, Teuta Arifi, Blagoj Bocvarski dhe Fatmir Dehari, përkatësisht kryetarët e komunave të Velesit, Tetovës, Shtipit dhe Kërçovës, si dhe një përfaqësues i Komunës së Manastirit u pritën në rezidencën e Francës, me qëllim rifillimin e bashkëpunimit të decentralizuar midis Francës dhe Maqedonisë. Rinia dhe projektet e rigjallërimit do të nderohen dhe përkrahen fuqishëm. Pjesëmarrësit kishin një shkëmbim të thellë të pikëpamjeve mbi infrastrukturat e nevojshme për zhvillimin e komunave.

JPEG

publie le 31/01/2018

hautdepage