Безвизно патување за граѓаните на Поранешна Југословенска Република Македонија [fr] [sq]

Пристигна безвизното патување за граѓаните на Поранешна Југо- словенска Република Македонија Почнувајќи од 19 декември 2009, на граѓаните на
Поранешна Југословенска Република Македонија повеќе нема да им треба виза за да патуваат во 25 земји-членки на ЕУ и три земји кои не се членки на
ЕУ, но се дел од Шенген-зоната. Граѓаните кои посе- дуваат биометриски пасош сега може слободно да патуваат во овие земји заради бизнис, студирање
или туризам, и да престојуваат до 90 дена, во пери- од од шест месеци.

PDF - 924.3 ko
Безвизно патување за граѓаните на Македонија
(PDF - 924.3 ko)

publie le 06/02/2015

hautdepage