Biografia e Shkëlqesisë së Tij, Z. Kristian Timonie [fr] [mk]

Biografia e Shkëlqesisë së Tij, Z. Kristian Timonie

JPEG

Ambasada e Francës në Pekin, 1984

Atashe për kulturë në Pekin, 1987

Administrata qendrore në MPJ, Paris, 1990

Këshilltar i dytë në Ambasadën e Francës në Beograd, 1994

Ambasada e Francës në Kiev, 1997

Beograd dhe Shkup (Misioni për verifikim, OSBE - Kosovë), 1998

Administrata qendrore në MPJ, Paris (Qendra për Analiza dhe Parashikime), 1999

Këshilltar i parë në Ambasadën e Francës në Beograd, 2000

Administrata qendrore në MPJ Paris, Zëvendës Drejtor për Bashkëpunim Shkencor dhe Hulumtime (Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar), shtator 2004;

Konsull i Përgjithshëm dhe Drejtor i Institutit francez në Selanik, 2008

Konsull i Përgjithshëm dhe Drejtor i Institutit Francez në Napoli, 2012

Këshilltar diplomatik në Institutin e interesit publik "Misioni i njëqindvjetorit të Luftës së Parë Botërore 1914-2014", nga shtatori i vitit 2015.

Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë në Shkup, 2016

publie le 27/05/2017

hautdepage