Bisedë për situatën e mediave në Maqedoni me profesoreshën Snezhana Trpevska [fr] [mk]

I ngarkuari me punë, pranoi të premten, më 10 gusht znj. Snezhana Trpevska, profesoreshë në Institutin e Studimeve të Komunikimit në Shkup, për të diskutuar mbi situatën e mediave në Maqedoni.

JPEG
Profesoresha Trpevska shprehu dëshirën e saj për përmbylljen e suksesshme të procesit të miratimit të Ligjit mbi mediat dhe qartësoi rëndësinë e mediave në fushatën e ardhshme të referendumit.

publie le 15/08/2018

hautdepage