Чествување на 14 јули [fr]

Поздравен говор на Госпоѓа Лорен Оер, Амбасадор на Франицја по повод националниот празник во дворот на Француската Амбасада,
Вторник 14 јули 2015

Word - 18.5 ko
Поздравен Говор на Гѓа Лорен Оер (Word - 18.5 ko)
JPEG - 1.3 Mo

JPEG

JPEG - 1.3 Mo
JPEG - 1.2 Mo

JPEG

JPEG - 1.3 Mo
JPEG - 1.3 Mo
JPEG - 371.7 ko
JPEG - 1.4 Mo

publie le 31/07/2015

hautdepage