COP 21 : дебатна средба [fr]

Навраќање на македонското учество и придонес на историскиот самит COP 21

Дебатна средба во Информативниот центар на Делегацијата на Европската унија со македонските учесници (преговарачи, претставници на граѓанскиот сектор...) на COP 21, со цел заедничко навраќање на заклучоците кои го претставуваат влогот на овој историски самит, како и на коонкретните практични решенија што треба да се спроведат во Македонија за успешна борба против климатското затоплувањње.

JPEG

publie le 18/12/2015

hautdepage