Церемонија за одликување на професорот Иљо Трајковски - Витез од Редот на академските палми [fr]

Амбасадорката Оер го одликуваше во ‪Битола‬ професорот Иљо Трајковски - Витез од Редот на академските палми

Амбасадорката Оер го одликуваше на 22 април во ‪Битола‬ професорот Иљо Трајковски - Витез од Редот на академските палми, признание за неговата извонредна работа како историчар и за неговите активности на полето на соработката помеѓу Франција и Македонија.
Професорот Трајковски особено е посветен врз тематиката за Источниот фронт и тој денес своето знаење им го пренесува на учениците од Франција и од Македонија.

publie le 26/04/2016

hautdepage