Ceremony rasti dhanë diplomat pjesëmarrësve të gjeneratës së pestë (2007) të programit TLA (Trajnim i Lartë Administrativ) [mk]

- Drejtori i Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, Z. Aleksandar GESHTAKOVSKI, dhe Ambasadori i Francës në Shkup Z. Bernard VALERO, në një ceremony rasti dhanë diplomat pjesëmarrësve të gjeneratës së pestë (2007) të programit TLA (Trajnim i Lartë Administrativ) dhe inauguruan gjeneratën e ardhshme 2008 e cila do ta fillojë ciklin e studimeve të saja.

- Ambasadori i Francës ishte i kënaqur nga vazhdimi dhe intensifikimi i këtij bashkëpunimi në shërbim të profesionalizimit dhe europeanizimit të administratës publike maqedonase.

- Ai ka theksuar se ky aksion i përbashkët u zhvillua që nga viti 2002, dhe ka përfshirë deri më sot, më se 120 nëpunës të lartë shtetëror maqedonas.
JPEG
- Programi i këtyre trajnimeve shtirhet në periudhë njëvjeçare edhe atë një pjesë që bëhet në Shkup nga ana e profesorëve dhe specialistëve maqedonas dhe francez si dhe pjesa tjetër disa javëshe që bëhet në Shkollën Kombëtare të Administrative (SHKA) në Paris.

- Ambasadori i urroi pjesëmmarësit e diplomuar të gjeneratës 2007 dhe i ka inkurajuar ata të gjeneratës 2008 për të nxjerrë më të mirën nga ky trajnim.
Ai ka vënë në pah se ligjeratat dhe transferi i përvojës për gjeneratën 2008 do të caktohen posaçërisht nga çështjet evropiane, në favor të prezidencës franceze me Union Europian.

- Drejtori i Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë dhe Ambasadori i Francës u morrën vesh të intensifikojnë këtë bashkëpunim dhe ta vënë në shërbim të një administrate maqedone moderne, profesionale, të pavarur dhe të kthyer kah Europa.
JPEG

publie le 08/04/2012

hautdepage