Ден на Европа 2013 [fr] [sq]

По повод Денот на Европа 2013 година, Амбасадата на Франција во Скопје придонесе за кафе дебата за Европа одржана на 7 мај 2013, предложен од страна на Европското движење на Република Македонија. НВО создадена во 1991 која постојано дејствува за афирмација на процесот на европска интеграција во земјата за да го забрза процесот на пристапување кон Европската унија. Дебатата се одржа во присуство на г-дин Аиво Орав, Шеф на Делегацијата на Европската Унија во Скопје, како и македонски личности, вклучувајќи го и писателот Луан Старова.
JPEG
За Денот на Европа, четврток, 9 мај, амбасадорките на Франција и Германија заедно отидоа во Кавадарци, и во присуство на г-дин Тахир Хани, Министер за локалната самоуправа и градоначалникот на Кавадарци г-дин Александар Панов поради европскиот проект финансиран од ИПА фондовите. Во оваа прилика, ќе бидат отворени Домот на вкусови и мириси и изложбата "Де Гол и Аденауер: Градителите на француско-германското пријателство"
Visite conjointe au Maire de Kadavarci des ambassadrices de France et d'Allemagne - JPEG
La jeunesse de Kadavarci danse à l'occasion de la Fête de l'Europe - JPEG
Journée de l'Europe à Kadavarci - JPEG
De gauche à droite: M. Aleksandr Panov, maire de Kavadarci; Mme Laurence Auer, Ambassadrice de France; Mme Gudrun Steinacker, Ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne; M. Tahir Hani, Ministre de l'autonomie locale - JPEG

publie le 14/05/2013

hautdepage