Дипломатската акција на Франција во 2018 година [fr] [sq]

Клучните активности на француската дипломатија во 2018 година.

publie le 10/01/2019

hautdepage