Доделување на дипломи за познавање на францускиот јазик на македонски војници [fr]

Франција финансираше часови по француски јазик за одреден број воени лица од Македонската Армија. Наставата заврши со испит за доделување диплома.

Амбасадорката Оер и Мисијата за одбрана ги доделија дипломите на четворицата слушатели

JPEG

publie le 15/02/2016

hautdepage