Експертска мисија на француското Министерство за одбрана во Република Македонија [fr]

Во согласност со планот за билатерална француско-македонска соработка за 2016 година, експерт од Военото Училиште за инженерија во Анже, беше примен од страна на инженерискиот баталјон на АРМ, во период од 13 до 17 февруари 2017 година во Скопје.

Оваа експертска мисија имаше за цел да ја советува Армијата на Република Македонија со цел усовршување на доктрините за употреба од областа на инжинеријата во борбени активности, особено во однос на уредувањето на истурените позиции, во рамките на мировните мисии надвор од земјата или внатре во државата.

publie le 17/02/2017

hautdepage