FIAT LUX ! Скопски фестивал на светлината [fr] [sq]

Во среда, на 29 мај во 20 часот, во Куршумли Ан, во Стара Чаршија, францускиот уметник Бертран Гаден учествуваше на Скопскиот фестивал на светлината. Уметникот користи извори на светлина за да создаде изненадување и да предизвика љубопитност.

publie le 01/06/2019

hautdepage