Француско-германска изложба на литература за деца [fr]

Францускиот институт во Скопје и Гете-институт Скопје организираат Француско-германски саем на детска литература со наслов „Го читаме другиот“.

Францускиот институт во Скопје и Гете-институт Скопје организираат Француско-германски саем на детска литература со наслов „Го читаме другиот“.
Целта на проектот се состои во тоа, да се нагласи дека јазиците не претставуваат конкуренција еден на друг, туку напротив, изучувањето на еден јазик, дали е тоа германски, француски, македонски или албански јазик, овозможува создавање на блиски социјални врски и притоа можат да се наминат невидливите бариери меѓу различните заедници.

publie le 05/05/2017

hautdepage