Француско-германската канцеларија за млади го објави својот повик за проекти! [fr] [sq]

Француско-германската канцеларија за млади (OFAJ) го објави својот повик за проекти наменет за училишта и здруженија кои сакаат да реализираат размена со млади или да организираат обука помеѓу Франција, Германија и трета земја од Југоисточна Европа.

JPEGФранцуско-германската канцеларија за млади (OFAJ) го објави својот повик за проекти наменет за училишта и здруженија кои сакаат да реализираат размена со млади или да организираат обука помеѓу Франција, Германија и трета земја од Југоисточна Европа. OFAJ ќе поддржи петнаесетина проекти што ќе се издвојат по својата силна европска димензија и кои ќе бидат реализирани од претставници на формалното и неформалното образование. Крајниот рок за доставување на апликации е 15 ноември 2020 година. Француското Министерство за Европа и надворешни работи и германското Сојузно министерство за Надворешни работи ќе обезбедат дополнителни финансиски средства за OFAJ, за субвенционирање на овие тринационални проекти со земји од Западен Балкан. За повеќе информации 👉 bit.ly/346YS66

publie le 19/10/2020

hautdepage