Француското меѓународно училиште во Скопје ја одбележува Стогодишнината од Примирјето [fr] [sq]

Учениците од предметната настава при Француското Интернационално училиште - (EFIS) му го презентираа на амбасадорот своето проектно досие на тема „Првата светска војна", како и своите активности поврзани со Стогодишнината од Примирјето.

Средбата беше можност тие да разговараат на голем број прашања и да ги кажат своите размислувања за Првата светска војна, за состојбите во Македонија и во Франција во тој период, како и за поуките што треба да се извлечат за иднината на Европа и мирот во светот.

publie le 03/12/2018

hautdepage