Франкофоните средби во месец април [fr]

Четврток 16 април 2015, 11 часот | ТЦЦ Гранд Плаза Хотел
French Coffee Morning
Презентација на Француското Меѓународно Училиште за време на овој настан.
Организирано од Француската Амбасада во Скопје и Macedonia Welcome Center.

Четврток 16 април 2015, 20 часот | Дом на култура во Битола
Отварање на Неделата на француски филм во Битола со пројекција на филмот “Далеку од луѓето“
Ќе бидат прикажани и : "За луѓето и за боговите", "Welcome", "Искрени пријателства".

Четврток 23 април 2015, 12 часот | Национална и Универзитетска Библиотека "Свети Климент Охридски"
Светскиот ден на книгата
Со учество на Францускиот институт во Скопје.

Вторник 28 април, 20 часот | Кинотека на Македонија
Француски Кино-клуб: “Гранд Централ”
на Ребека Злотовски со Тахар Рахим, Леа Сејду и Оливи Гурмет.

Среда 29 април 2015, 11:30 | Библиотека на Филолошкиот факултет „Блаже Конески„ во Скопје
Презентација на програмата за Меѓународент волонтаријат на Франкофонијата од страна на Лаура Ракотонандрасана, Меѓународен Добровоел на Франкофонијата при Францускиот Институт во Скопје.

publie le 16/04/2015

hautdepage