Франкофонска вечер во Крива Паланка [fr]

На 7 април 2016 г. во Крива Паланка се одржа франкофонска вечер, организирана од професорите при основното училиште "Јоаким Крчовски" и гимназијата "Ѓорче Петров"

Оваа јазична и културна манифестација беше мошне успешна, со учество на преку 500 ученици, професори и родители. Амбасадорката Оер им се заблагодари на сите учесници за беспрекорната организација на франкофонската вечер.

publie le 24/04/2016

hautdepage