Хронолошка листа на амбасадори [fr] [sq]

Патрик CHRISMANT Март 31, 1994

Жак HUNTZINGER Јуни 26, 1996

Жан-Франсоа Терал Јануари 11, 2000

Veronique Bujon БАР-ноември 2003

Бернар Валеро во септември 2006 година

Жан-Клод Шлумбергер ноември 2009

Лоренс ОЕР јануари 2013

publie le 12/03/2013

hautdepage