Информативна работилница BUSINESS France за Македонија [fr]

Информативна работилница на 19 февруари во Париз, во присуство на:
Господинот Горан Мицковски, Министер за привлекување странски инвестиции
Н.Е. Госпоѓа Лоренс Оер, Амбасадор на Франција во Скопје

Ако сте:

Извозник, инвеститор, во потрага по клиенти, контакти или дистрибутивни мрежи.

Ако сакате:

Да го разберете и истражите локалниот пазар, да се сретнете со експерти што ги придружуваат француските компании и да направите преглед на најновите случувања на овој пазар.

За повеќе информации и за да се регистрирате:

Plaquette atelier d’information Macédoine
Engagement de participation

publie le 03/02/2016

hautdepage