Инсталирање на пчеларник со пет улишта во дворот на Француските воени гробишта во Скопје [fr] [sq]

За да се промовира биолошката разновидност и да се подигне свеста на нашите соговорници и сонародници во Северна Македонија за прашањето на Парискиот договор за климата, амбасадата одлучи да финансира зелен проект за инсталирање на пчеларник со пет улишта во дворот на Француските воени гробишта во Скопје.

Проектот ќе ни овозможи да разговараме на теми од областа на екологијата, но исто така, да го употребуваме медот што ќе се собира, при организирање на солидарни настани.

publie le 28/04/2019

hautdepage