Интервју на Госпоѓа Лоренс Оер објавено во "Македонскиот Дипломатски Билтен" [fr] [sq]

Интервју на Госпоѓа Лоренс Оер објавено во септемврискиот број на "Македонскиот Дипломатски Билтен".

Word - 35 ko
Entretien du Macedonian Diplomatic Bulletin
(Word - 35 ko)

publie le 01/11/2013

hautdepage