Истражувачка програма за природен битумен [fr]

Презентација на истражувачката програма за природен битумен на Градежниот факултет во Скопје

Амбасадорката Оер присуствуваше денес на презентацијата на истражувачката програма за природен битумен на Градежниот факултет во Скопје, заедно со Патрик Паскал, директор на компанијата за производство на природен битумен Selenizza, Државниот секретар во Министерството за транспорт и врски, Божидар Петроски, Деканот Дарко Мославац, професорот Горан Мијоски и Business France.

Голем број инженери ја проследија презентацијата на овој иновативен производ со еколошки карактеристики.

publie le 24/04/2016

hautdepage