Kamp rinor në lokalitetin natyror në Matkë [fr] [mk]

Instituti Zip, si një organizatë joqeveritare, aktivitetet e të cilit janë të përqendruara në integrimin evropian dhe në demokratizim, me mbështetjen e Ambasadës së Francës, organizoi një kamp rinor në lokalitetin natyror në Matkë, kanion ky i cili ndodhet pranë Shkupit.

Në këtë ngjarje morën pjesë dashamirë të rinj të natyrës nga disa vende të rajonit, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për natyrën, promovimin e turizmit të gjelbër, respektin ndaj mjedisit, si dhe pajtimin.

publie le 17/06/2019

hautdepage