Клима - нови проекции за 2050 година [fr]

Новиот проекциите на Светската метеоролошка организација и Météofrance 2050 година, со максимални температури над 40 ° C во Франција , драматично ги илустрираат последиците од климатските промени ако не се преземат мерки за да се спречи затоплувањето до максимум 2 ° C.

Дисеминација на ова утро од страна на медиумите во светот временските билтени врз основа на овие проекции прави видливи за сите конкретни прашања од преговорите во Лима , како дел од 20- конференцијата за климатските промени. Како што изјави Лорен Fabius , "Ние сме последната генерација да може да дејствува. "

Лорен Fabius следната недела ќе учествуваат во преговорите од клучно значење за да се постигне универзален договор во борбата против климатските промени во Париз, во декември 2015 година ( COP21 ).

publie le 12/12/2014

hautdepage