Комеморативна церемонија на француските гробишта во Скопје на 9 ноември 2014 година [fr]

publie le 19/11/2014

hautdepage