Конкурс за стипендии на француската влада за студии во Франција 2017/2018 [fr]

Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат.

Приоритет ќе им биде даден на студиите на француски јазик, во оние области кои не постојат или се недоволно развиени во земјава.

Стипендијата може да ги покрива животните, како и трошоците за школарина во Франција во период од максимум 9 месеци, вклучувајќи го и здравственото осигурување. Статусот стипендист на француска влада им овозможува и други предности на стипендистите.

Краен рок за пријавување : 30 април 2017 г.

Сите информации се достапни во брошурата и формуларот кои може да се преземат подолу на овој сајт:

Word - 78 ko
(Word - 78 ko)
PDF - 87.8 ko
(PDF - 87.8 ko)

publie le 03/02/2017

hautdepage