Македонија што зборува француски [fr] [sq]

Доделување од страна на амбасадорот на француски дипломи DELF и DALF на високи функционери на министерствата за Внатрешни работи и Одбрана, како и на средношколци од двојазичните паралелки кои ги положија испитите во октомври минатата година.

Им честитаме на сите! Дипломите DELF и DALF овозможуваат пристап до европската мобилност и ги отвораат вратите за влез во семејството на Франкофонијата, составена од голем број држави, земји и региони на сите пет континенти.

Неколку слики од настанот, што се одржа во резиденцијата на Франција:

publie le 06/02/2018

hautdepage