Македонска Опера и Балет во Париз [fr] [sq]

На 12 април Театарот “Палас“ во Париз беше домаќин на ансамблот на Македонската Опера и Балет

JPEG

Балетската претстава “14 часа“ во театарот “Палас“ во Парис, во присутсво на Гѓа Министер за Култура, на Јордан Плевнеш, Претседател на фестивалот СЕЕ, и кореографот.
JPEG JPEG JPEG

publie le 16/04/2015

hautdepage