Македонско-француски соработка во областа на развојот на земјата и планински туризам

- Sorabotkata pome|u francuskoto Ministerstvo za nadvoreni i evrospki raboti, departmanot Ot-Alp i tetovskata optina se povee se zasiluva.

G-dinot Iv Fuk go zavri dvonedelniot prestoj vo Tetovo, kako prva faza od programata za francusko-makedonska decentralizirana sorabotka,
posvetena na razvojot na planinskite zoni. Najprvo, francuskiot ekspert pomina edna nedela na Popova [apka.
JPEG
Negoviot prestoj bee prvi£no posveten na planinskiot turizam, no i na organizacija na eden seminar namenet za instruktorite od Federacijata za planiski sportovi. Toa bee i mo`nost za brojni razmeni i za zdobivawe so novi komercijlni informacii za francuskite klienti.

Potoa, g-din Fuk zapo£na zaedni£ka aktivnost so planinskite vodi£i-instruktori za dlaboko odewe vo sneg, blagodarenie na donacijata od francuskiot proizveduva£ na zatitnici za sneg TSL.
JPEG
30 godinoto iskustvo na regionot Ot-Alp vo oblasta na planinskiot turizam odli£no se adaptira na arplaninskiot masiv . Vpro£em i dvata regiona se soo£eni so sli£ni problemi: snabduvawe so voda, ras£istuvawe na otpadocite i traen razvoj. Taka, vo ju`niot del na francuskite Alpi, planinskiot turizam e glaven ekonomski izvor, koj go ovozmo`i revitaliziraweto na selata.

Vo ramkite na svojata misija, g-din Fuk bee primen od gradona£alnikot na Tetovo i ostvari brojni sredbi so lokalnite eksperti i asocijacii £ija osnovna cel e zatitata na `ivotnata sredina.

Ovaa sorabotka pomeù Ministerstvoto za nadvoreni i evropski raboti, regionot Ot-Alp i tetovskata optina ima dolgoro£na idnina so to e se ovozmo`i razmena na iskustva i znaewa od koi gra|anite e ja dobijat najgolemata polza.
JPEG

publie le 08/04/2012

hautdepage