Mirënjohje falënderimi nga Shoqata Ndërkombëtare e Romëve, IRU [fr] [mk]

Të premten, më 19 korrik, ambasada mori një mirënjohje falënderimi nga Shoqata Ndërkombëtare e Romëve, IRU. Gjatë një bisede me ambasadorin dhe atasheun e të Drejtave të Njeriut, kryetari i Shoqatës Ndërkombëtare të Romëve, z. Zoran Dimov e njoftoi atë me planet e shoqatës së tij.

IRU po punon në veçanti për vendosjen e një Avokati të Popullit në Strasburg, me qëllim që të luftojë më efektivisht kundër diskriminimit, subjekt i të cilit është komuniteti të cilit i përket ai.

publie le 22/07/2019

hautdepage