Mission d’audit et d’expertise de la DGSCGC [fr] [mk]

Dy çminues nga Drejtoria e përgjithshme e sigurisë civile dhe menaxhimit të krizave vizituan Manastirin, Dojranin dhe Gjevgjelinë në kuadër të një misioni për revizion dhe ekspertizë.

JPEG

Qëllimi ishte hartimi i vendeve dhe vlerësimi i sasive të pranishme të mjeteve të pashpërthyera, veçanërisht atyre që datojnë nga Lufta e Parë Botërore.

JPEG

publie le 06/08/2021

hautdepage