Моменти на француско гостопримство на петте континенти [fr] [sq]

3.300 ресторани на петте континенти учествуваа на Вкусот на Франција за 2018 година и нудија француско мени. Сите наши амбасади ширум светот го споделуваат овој момент на француско гостопримство.

На 21 март 2018 година, еден ден по денот на Франкофонијата, се одржува четвртото издание на настанот Goût de / Good France / Вкусот на Франција. Со големо задоволство го прославуваме овој настан заедно со директорите и координаторите на двојазичните франкофонски паралелки во Македонија. На овој ден, 3.300 ресторани на петте континенти учествуваат на Вкусот на Франција за 2018 година и нудат француско мени. Сите наши амбасади ширум светот го споделуваат овој момент на француско гостопримство.

publie le 29/03/2018

hautdepage