NJOFTIM PËR SHTYP

JPEG
Shkëlqesija e Tij, Ambasadori Schlumberger dhe Z-ri TODOROVSKI, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, u takuan me 1 Tetor 2010 në ceremoninë e ndarjes së diplomave duke shënuar fundin e misionit të trajnimit të kryer nga instruktorët e Kompanisë Republikane të Sigurimit të Frances në Njësine për Vendosjen e Shpejtë (NVSH) maqedonase. Me këtë rast, Ambasadori dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, përshendeten bashkepunimin e shkelqyer në sigurinë e brendshme në mes të Francës dhe të Maqedonisë.

publie le 13/04/2012

hautdepage