Награда за Човекови Права на Амбасадата на Франција - 2014 [fr]

Доделување на Награда за Човекови Права на Амбасадата на Франција – 2014, на здружението « НСРР » (Национален Совет за Родова Рамноправност) за време на приемот во француската резиденција.

publie le 11/12/2014

hautdepage