Недела на јавна дебата : "Актуелни прашања во животната средина" (18-21 ноември 2008)