Për arritjen e reformave nevojitet vigjilencë dhe këmbëngulje [fr] [mk]

Gjeni intervistën e dhënë nga ambasadori, për kanalin televiziv "TV Nova" me datë 31 janar 2018

Në intervistë ambasadori fokusohet në zhvillimin e perspektivave të Maqedonisë për integrim në BE dhe në NATO, në bilancin e reformave, çështjen e emrit dhe funksionimit të sistemit demokratik, si një kusht thelbësor i këtyre integrimeve.

publie le 03/02/2018

hautdepage