Обука од доменот на фалсификувани документи [fr]

Службата за Внатрешна Безбедност при Амбасадата реализираше на 10 февруари 2017 г. обука од доменот на фалсификувани документи наменета за шест службеници од Одделот за Криминалистичка Полиција.

JPEG

Оваа обука ги опфати безбедносните обележја на француските патни исправи со формат ИД1, ИД2 и ИД3.

JPEG

Одделот за Криминалистичка Техника при македонската Полиција е задолжен за вештачења на документи откриени од страна на полициските служби. Резултатите од вештачењата се прифатени од страна на сите судски инстанци.
JPEG

publie le 15/02/2017

hautdepage