Отпочнувањето на акцијата за чистење на дивите депонии [fr] [sq]

Амбасадорот учествуваше во средата на 24 април, заедно со Градоначалникот на Скопје и Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за европски прашања, на отпочнувањето на акцијата за чистење на дивите депонии, организирана од Јавното претпријатие за комунална хигиена.

Оваа активност беше поддржана од централната и локалната власт, од универзитети во Скопје, невладини организации, средни и основни училишта. Целта беше да се информираат граѓаните за штетноста од неправилното постапување со отпадот и за опасноста од нелегалните депонии, како директна закана за здравјето на жителите.

publie le 26/04/2019

hautdepage