Отворање на новото француско катче на Француската алијанса во Битола [fr]

Амбасадорот на Франција го отвори новото франкофонско катче на Француската Алијанса во Битола.

Амбасадорот на Франција го отвори новото франкофонско катче на Француската Алијанса што ќе биде сместено во просториите на ОУ “Св. Климент Охридски“ во Битола.

publie le 21/04/2017

hautdepage