ПЕРЛ, програма за финансирање на интердисциплинарни тези [fr] [sq]

Фондацијата I-SITE Université Lille Nord-Europe објави проект за финансирање на 30 проекти со интердисциплинарни тези за меѓународни докторанти.

JPEG

Поддржана од Европската комисија и Француската национална агенција за истражување, Фондацијата I-SITE University Lille Nord-Europe ќе финансира проекти со интердисциплинарни тези на 30 меѓународни докторанти. Заинтересираните кандидати треба да го достават својот истражувачки проект до 31 март 2021 година. Сите информации за темите на тезите и критериумите за подобност се достапни овде: https://bit.ly/3kzOr1w

publie le 10/03/2021

hautdepage