Panel d’experts sur le thème de l’autonomie corporelle comme fondement des droits humains [fr] [mk]

Të enjten, më 10 qershor, atasheu për bashkëpunim mori pjesë në një panel ekspertësh të organizuar nga UNFPA lidhur me temën autonomia trupore si bazë për të drejtat e njeriut. Diskutimet nxorën në pah çështjen e autonomisë trupore për të arritur barazinë midis grave dhe burrave, me theks të veçantë për angazhimet që duhen ndërmarrë nga ana e pjesëmarrësve në kuadër të Forumit « Brezi i përkushtuar për barazi », i cili do të mbahet në Pariz, prej 30 qershor deri më 2 korrik 2021.

JPEG
crédits photo : UNFPA > https://mk.unfpa.org

Në këtë rrugëtim ambicioz, Franca dhe Maqedonia e Veriut janë krah për krah për avancimin e të drejtave të grave, në veçanti njohjen e të drejtave të tyre seksuale dhe riprodhuese.

JPEG
crédits photo : UNFPA > https://mk.unfpa.org

La vidéo du panel est disponible sur la chaîne YouTube de #UNFPA > en français ; en anglais ; en macédonien

publie le 29/07/2021

hautdepage